Prilog nije dostupan
prilog
Promjene okoliša otoka Hvara i utjecaj na tradicionalne otočne kulture - GIS pristup - Tablice

Antonio Morić Španić