Prilog nije dostupan
prilog
Sl. 28. Korištenje zemljišta otoka Hvara 1975. godine

Antonio Morić Španić