Prilog nije dostupan
prilog
Sl. 44. Tipovi i podtipovi pejzaža otoka Hvara 1975. godine

Antonio Morić Španić