Prilog nije dostupan
prilog
Sl. 52. Potencijalne površine uzgoja lavande na otoku Hvaru 2011. godine

Antonio Morić Španić