diplomski rad
Procjena ekološke kvalitete morske vode u području Zadarske županije korištenjem CARLIT metode

Katarina Kurić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek