diplomski rad
Mapiranje i funkcionalna karakterizacija porodice receptora tirozin kinaze ErbB2

Adriana Vučetić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek