Rad dostupan nakon 2019-12-14
diplomski rad
Utjecaj nanočestica željezovih oksida obloženih PEG-om i D-manozom na vijabilnost i diferencijaciju hondrocita

Tihana Marić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek