Rad dostupan nakon 2019-12-14
diplomski rad
Utjecaj komponenata citoskeleta na diobu i diferencijaciju modelnog tkiva

Ana Rastija (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek