Rad nije dostupan
diplomski rad
Korelacija i integracija nastavnih sadržaja geografije i povijeti u gimnazijskom nastavnom programu geografije

Ines Tuđan (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geografski odsjek