diplomski rad
Paleoekološka interpretacija eocenske foraminiferske zajednice odabranih lokaliteta fliša u području Kaštela

Tihana Pensa (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek