Rad nije dostupan
diplomski rad
Održivi razvoj Donjoneretvanskog kraja

Ivana Žderić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geografski odsjek