Rad nije dostupan
diplomski rad
Tektonske aktivnosti i njihova povezanost s demogeografskim obilježjima i procesima na primjeru Japana, Sjedinjenih Američkih Država i Čilea

Monika Tkalčec (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geografski odsjek