Rad nije dostupan
diplomski rad
Demografski dispariteti naseljenosti Kvarnerskih i sjevernodalmatinskih otoka

Marija Jazbec (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geografski odsjek