diplomski rad
Uloga pivotiranja mikrotubula u formiranju antiparalelnih svežnjeva mikrotubula

Ivana Ban (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek