diplomski rad
Demografski razvoj i projekcije budućeg kretanja stanovništva Grada Gospića

Ivana Čukman (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geografski odsjek