diplomski rad
Uloga školskog dvorišta u nastavi prirode i biologije

Jasna Prnjavorac (2008)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek