diplomski rad
Mutacije u genu za fosfomanomutazu 2 koje uzrokuju urođeni poremećaj glikozilacije tipa Ia

Maja Čačija (2008)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek