diplomski rad
Paleoekologija malih bentičkih foraminifera iz badenskih naslaga lokaliteta Donje Orešje (Medvednica)

Ivana Babić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek
Geološko-paleontološki zavod