diplomski rad
Obilježja bazalne membrane u neinvazivnom duktalnom karcinomu dojke

Arijana Ahec (2009)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek