diplomski rad
Određivanje haplotipova HLA-DRB analizom mikrosatelita D6S2878 u hrvatskoj populaciji

Marijana Bašić (2009)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek