diplomski rad
Proučavanje uloge vezivnih proteina i pivotiranja mikrotubula u formiranju paralelnih svežnjeva mikrotubula koristeći numeričke simulacije

Eva Hrabrić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek