diplomski rad
Rješavanje fizikalnih problema pomoću programskog jezika Julia

Matija Karašić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek