diplomski rad
Prijenos proteina APP u organelima endocitoznog puta u stanicama CHO NPC1-null

Ana Lisica (2009)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek