Rad dostupan nakon 2020-02-16
diplomski rad
Povezanost polimorfizma gena za katehol-O-metil transferazu s odgovorom na terapiju antipsihoticima u pacijenata sa shizofrenijom

Anja Barić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek