završni rad
Kvalitativno i kvantitativno istraživanje makrofagnih centara u jetri riba

Petra Pjevac (2009)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek