diplomski rad
Kombinirani utjecaj cilengitida i paklitaksela na stanične linije trostruko negativnog tumora dojke i melanoma

Christine Supina (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek