završni rad
Fiziološke adaptacije mangrove vegetacije

Anja Rimac (2009)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek