diplomski rad
Hematološke i biokemijske promjene u CBA miševa nakon primjene lijeka Lectranala

Maja Vidović (2009)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek