diplomski rad
Učinak teških metala na aktivnost esteraza u vodenoj leći (Lemna minor L.)

Tanja Čavka (2009)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek