diplomski rad
Struktura i ekspresija gena za proteine Rad51 i Rad51D iz morske spužve Suberites domuncula

Ana Šimatović (2009)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek