diplomski rad
Protutumorski učinak kombinirane primjene dvolančane RNA i kemoterapeutika

Gabriela Kirinec (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek