Rad dostupan nakon 2020-03-02
diplomski rad
Donjokredne emerzijske pojave u kamenolomu Selina kraj Svetog Lovreča

Anđelika Ritossa (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek
Mineraloško-petrografski zavod