diplomski rad
Utjecaj povećane ekspresije gena p21WAF1/Cip1 i različitih kemoterapeutika na proliferaciju stanica tumora debelog crijeva

Maja Stulić (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek