diplomski rad
Kartiranje naselja smeđe alge Fucus virsoides J. Agardh u priobalju južne Istre

Ana Čelig (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek