završni rad
Gljive iz reda Pucciniales – morfologija, sistematika, ekologija i patogenost

Jelena Radman (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek