diplomski rad
Utjecaj perinatalne primjene tranilcipromina i 5-hidroksitriptofana na ekspresiju gena za triptofan hidroksilazu i monoamin-oksidazu u odraslih štakora

Ivo Zlatar (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek