Rad dostupan nakon 2019-03-01
diplomski rad
Supramolekulski motivi u kristalnim strukturama kadmijevih(II) kompleksa s odabranim oksimima - od strukture do elastičnih svojstava

Vedran Barbarić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek