diplomski rad
Sinteza i karakterizacija kompleksa [MoO2L(D)] (L = nesimetrična Schiffova baza, D = dušikova baza ili metanol)

Luka Bilić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek