diplomski rad
Mehanizam diskriminacije leucina u mjestu za popravak pogreške leucil-tRNA-sintetaze

Igor Živković (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek