završni rad
Antimutageni hrane u prevenciji nastanka tumora

Luna Vičić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek