završni rad
Struktura i funkcija holoenzima na primjeru bakterijske RNA-polimeraze

Rea Bingula (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek