diplomski rad
Sinteza interferona gama u ljudskim limfocitima T nakon stimulacije antigenima Mycobacterium tuberculosis in vitro

Martina Hadrović (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek