diplomski rad
Raspoloživost fosfora u gnojivima nastalim različitim načinima obrade aktivnog mulja

Jelena Radošević (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek