diplomski rad
Demonstracijski pokusi u nastavi fizike: Pretvorba energije

Leo Kranjec (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek