diplomski rad
Učinak kadmija na fotosintezu i sadržaj sekundarnih metabolita u lišajeva Parmelia sulcata, Evernia prunastri i Flavoparmelia caperata

Ana Maslać (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek