Rad nije dostupan
disertacija
Biološki odgovor prirodnih populacija škampa Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758) u sjevernom Jadranu na toksične metale

Arijana Cenov (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek