Rad dostupan nakon 2020-05-18
diplomski rad
Genetička struktura ugroženog crvenog koralja Corallium rubrum (Linnaeus, 1758) analizirana pomoću mikrosatelitnih lokusa

Sunčica Stipoljev (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek