diplomski rad
Utjecaj temperature na životni ciklus skakavca selca (Locusta migratoria Linnaeus, 1758)

Antonio Svorenji (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek