Rad dostupan nakon 2020-05-30
diplomski rad
Promjene oksidacijsko-redukcijskog statusa tkiva i organa u štakora nakon izlaganja sevofluranu i aluminijevom kloridu

Lydia Gaćina (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek