Rad dostupan nakon 2018-12-15
diplomski rad
Priprava adamantilnih i manoznih derivata novih N-aril supstituiranih 3-hidroksipiridin-4-ona dobivenih iz kojične kiseline

Karlo Meglić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek